ELMIA Lastbil 2018

Du är smart! Det vill Elmia Lastbil berätta om.

Under Elmia Lastbil 2018 ska vi visa upp årets Smarta byggnationer och lösningar. Ställer ni ut ett komplett fordon med mässpremiär under mässan? Eller visar ni en unik detalj som löser kundens problem?
Det här vill Elmias mässteam veta mer om och hjälpa er marknadsföra.

Det är enkelt att vara med. Berätta kort vilket problem ni vill lösa och hur den nya byggnationen löser det problemet. Berätta om idén tagits fram i samarbete med en åkare eller annan användare. Det ni får av Elmia är uppmärksamhet i alla mässans kanaler som riktar sig direkt till potentiella kunder. Mässan marknadsför er också extra mycket i mässkatalogen, i appen för besökare och under mässan.

Så använd nu den här möjligheten att synas extra mycket. Det vinner dina affärer på. Det vinner branschens största mässa på. Tillsammans stärker det Sveriges påbyggare och LFG.

Deadline för anmälan är den 1 juni.

Anmäl ert företag/produkt här.