Lastfordonsgruppens höstmöte 2017

Lastfordonsgruppens höstmöte hålls den 18-19 oktober 2017 på Hotel Ronnums Herggård i Vänersborg. Se program.