Föreningsnyheter


ELMIA Lastbil 2018

Under Elmia Lastbil 2018 ska vi visa upp årets Smarta byggnationer och lösningar. Ställer ni ut ett komplett fordon med

Fri juridisk rådgivning för LFG under 2018

Som medlem i några utvalda branschorganisationer med kansli hos TEBAB får medlemmarna i LFG tillgång till fri rådgivning per telefon

Konjunkturbaromteter kvartal 4 2017

Teknikföretagens konjunkturbarometer kvartal 4 2017.

Nytt format för registreringsnummer

I slutet av 2018 beräknar Transportstyrelsen att ett nytt format på registreringsskylten, där sista siffran kan vara en bokstav, måste

HCT (High Capacity Transports)

Målsättningen med HCT (High Capacity Transports) är: • 10-30 % minskade koldioxidutsläpp • 50-100 % ökad transporteffektivitet • Bibehållen eller

RFEM (Real Freight Efficiency Monitoring)

Med ny applikation av etablerad teknik kan vi samla data över frakteffektivitet till alla intressenter. Förare, åkerier myndigheter och politiker

Rybro Lastbilar AB ny medlem i Lastfordonsgruppen

Lastfordonsgruppen hälsar Rybro Lastbilar AB välkommen som ny medlem i föreningen! Mer information om Rybro Lastbilar AB finns på företagets

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Forskare på VTI har gjort en analys av samhällsekonomiska marginalkostnader på de fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och sjöfart. Arbetet

Förslaget om kilometerskatt har många motståndare

Inom LFG har utredningen om kilometerskatt diskuterats tidigare, och vi har valt att inte lägga så mycket krut på denna

Äntligen 74 ton?

Den 3 oktober gick ministrarna Anna Johansson (S) och Karolina Skog (MP) ut med nyheten att man beslutat om en