Om Lastfordonsgruppen

Lastfordonsgruppen - organisationen som samlar de största och viktigaste aktörerna kring påbyggnader, trailers och komponenter till svenska nyttofordon!

Sveriges främsta påbyggarföretag är samlade i branschföreningen Lastfordonsgruppen (LFG). Söker du en seriös påbyggare eller ett forum som tillvaratar påbyggarnas intressen så har du kommit rätt.

LFG är en förening bestående av ett 60-tal företag i Sverige. Medlemmarna är verksamma som tillverkare av påbyggnader och komponenter. Medlemmarna finns spridda över hela landet och representerar alla typer av påbyggnader, från timmersläp, containrar och dumperflak till kranar, snöplogar och tankfordon.

Branschföreningen är ett forum för medlemmarna att diskutera, utveckla och påverka förutsättningarna i branschen. LFG representerar också påbyggarna gentemot andra intressenter inom fordonsnäringen såsom chassitillverkarna, underleverantörer, åkerinäringen, standardiseringsorgan och mässarrangörer. En annan viktig uppgift för LFG är dessutom att fungera som remissinstans gentemot myndigheter som utfärdar lagar och förordningar som berör fordonsnäringen.

Genom Påbyggarnas europaorganisation, Committee of the Body and Trailer Building Industry (CLCCR) ges möjlighet att påverka den lagstiftning som sker i Bryssel, vilket har blivit mycket mer omfattande sedan inträdet i EU.

Du som är intresserad av medlemskap får gärna ansöka under fliken Sök medlemskap. Genom medlemskapet får du ta del av våra aktiveteter och vårt arbete. Här nedan ser du en del av det som LFG arbetar med.

Nätverket
Genom föreningens nätverk kommer du i kontakt med branschens främsta företrädare, både inom Sverige och på europanivå. Nätverkandet mellan medlemmarna möjlighet att personligen lära känna aktörerna i branschen. Du etablerar även ett värdefullt kontaktnät med beslutsfattare, politiker och andra organisationer inom branschen.

Påverkan
En viktig uppgift för LFG är dessutom att fungera som remissinstans gentemot myndigheter som utfärdar lagar och förordningar som berör fordonsnäringen.

Statistik
Som medlem i föreningen får du del av branschinriktade statistik- och konjunkturrapporter.

Internationellt
Genom påbyggarnas europaorganisation – Committee of the Body and Trailer Building Industry (CLCCR) ges möjlighet att påverka den lagstiftning som sker i Bryssel.

Företrädarskap
LFG representerar påbyggarna gentemot andra intressenter inom fordonsnäringen såsom chassitillverkarna, underleverantörer, åkerinäringen och standardiseringsorgan.

Mässor
LFG samarbetar med ELMIA, Lastbilsmässan, för att ge medlemmar bästa möjliga villkor. Vi arbetar även med andra mässarrangörer runt om i Europa.

Expertkunskap
LFG är en branschförening inom Teknikföretagen och genom detta nätverk får medlemmar och intresenter tillgång till emfattande expertkunskap inom områden som EU-direktiv, affärsjuridik och forskningsfrågor. Närheten till Teknikföretagens Branschgruppers övriga 25 föreningar ger värdefull samverkan och skalfördelar på flera områden.

Studiebesök
Sist men inte minst möjliggör branschföreningen att vi påbyggare kan träffas, göra intressanta studiebesök och ha trevligt tillsammans. En unik möjlighet att få besöka fantastiska företag och verksamheter både i Sverige och internationellt.