LFGs styrelse

Här presenteras Lastfordonsgruppens styrelse.

Ordförande

foto aplf petterson liten

Alf Petterson, Alf Pettersson AB, 0322-66 70 90
ap@alfpettersson.com

Vice ordförande


Roger Hjerth, Kilafors Industri AB, 0278-65 92 00
roger.hjerth@translink.se

Ledamöter

foto jörgen carlsson liten

Jörgen Carlsson, AB Bröderna Johanssons Karosserifabrik, 0411-413 59
info@bjkaross.se


Tomas Himberg, Laxo Mekan AB, 019-30 56 00
tomas.himberg@laxo.se

Roger Åström, PLS Truck Bodies AB, 073-412 59 26
roger.a@pls.se

Hedersordförande

Åke Persson, Laxo Mekan AB, 019-30 56 10
info@laxo.se

Valberedning


Anders Hellgren, Hellgrens Lastvagnsservice AB, 0910-73 22 40
anders.hellgren@hellgrens.se

Per Sundin, Sundab Hydraulics AB, 0650-366 43
per.s@sunfab.se

Mikael Tornbjörk, J. sörling Ilsbo AB, 018-34 98 90
mikael.tornbjork@sorling-ilsbo.se

Sekretariat


Mårten Sohlman, TEBAB, 08-782 08 07
lfg@tebab.com