Elmia Lastbil flyttas fram till 2021

Med anledning av COVID-19 (Corona) pandemin och dess påverkan för industrin, transportnäringen och lastbilsbranscen flyttas Elmia Lastbil fram till 2021.

Beslutet har gemensamt fattats av arrangörerna Elmia AB, Sveriges Åkeriföretag och Albinsson & Sjöberg, i samråd med flertalet branschaktörer inom leverantörsled och påbyggnadsindustri. Vi återkommer med exakt datum för mässans genomförande snarast möjligt.

– Elmia arbetar med fullt fokus på att hantera både nuläget och de förväntade effekterna av Covid-19 pandemin. Vi befinner oss i en svåranalyserad situation. I nära dialog med branschens företrädare och aktörer skapar vi nya optimala förutsättningar för alla inblandade parter. Vi blickar nu fram mot ett fantastiskt genomförande av Elmia Lastbil 2021, säger Lotta Frenssen, VD Elmia AB.

– Elmia Lastbil är mycket viktig för industrin och åkerinäringen. I och med att vi nu flyttar fram mässan till 2021 befäster vi återigen mässans position som mötesplatsen där kombinationen av tunga branschfrågor lyfts tillsammans med viktigt erfarenhetsutbyte. Det leder till än fler innovationer, samarbeten och långsiktig affärsutveckling, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

– Vi står alla bakom beslutet och arbetar nu fram olika nya, alternativa möten med branschen. Våra tryckta och digitala tidningar är fortsatt en stabil grund för kontakt med såväl besökare som utställare på Elmia Lastbil, säger Eva-Marie Andersson, VD Albinsson & Sjöberg.

För mer information, kontakta:
Lotta Frenssen, VD Elmia AB +46 36 15 20 00
Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag +46 10-510 54 00
Eva-Marie Andersson, VD Albinsson & Sjöberg +46 455-33 53 25

Fördelarna med ett medlemskap i LFG är många. Vid sidan av nätverket, kontinuerlig regelverksbevakning, kurser, seminarier och medlemsmöten erhåller LFG:s medlemsföretag bra rabatt på monteryta vid Elmia Lastbil. För de första 100 kvadratmetrarna utomhus betalar du som medlem endast 165:-/m2 jämfört med 275:-/m2 ordinarie pris (grundavgift tillkommer). En nyhet är att du som medlem fr.o.m. 2020 kan erhålla rabatt även på monteryta inomhus. Se till att få ut det mesta och det bästa som utställare vid Nordens största och mest välkända lastbilsmässa! För mer information – prata med Calle på LFG: 08-782 08 44.

Film från Elmia Lastbil 2018