CLCCR

LFG samarbetar med CLCCR - Committee of the Body and Trailer Building Industry

LFG är medlem i den europeiska sektorskommittén för Påbyggare Committee of the Body and Trailer Building Industry (CLCCR). Härigenom ges föreningen och dess medlemmar möjlighet att bevaka och påverka lagstiftningen på EU-nivå, vilket har ökat i betydelse sedan EU-inträdet 1994.

Länk till CLCCRs hemsida finns här.

logo