Seminarium om SCIP -Substances of Concern in Products

Den 19 februari 2020 kl 09.00-10.00 hålls ett seminarium via Teams med övergripande information om SCIP-databasen.

Den som tillverkar, importerar eller distribuerar varor inom EU och EES måste ha koll på om varorna innehåller något ämne på kandidatförteckningen, eftersom det kan innebära att man då kommer att få särskilda krav på sig. Hur regelverket slutligen kommer att se ut är ännu oklart. Det finns därför starka skäl att följa utvecklingen. Seminariet hålls av Sofia Cerny, Volvo CE. Se program.

Ingen föranmälan krävs – en länk skickas ut en vecka före seminariet.