Utbildning fokus SCIP

Vad är SCIP och vilka krav ställs på leveranskedjan? Att göra en SCIP-anmälan kräver förberedelser i form av såväl insamling av information som sammanställning av den insamlade informationen. Vid detta utbildningstillfälle går vi igenom vilka produkter som berörs av SCIP och olika aktörers skyldigheter för en SCIP-anmälan, samt tips och råd på strategier för att inhämta och sammanställa information för en SCIP-anmälan.