Seminarier

Onlineseminarium 2020-03-26 Allmän avtalsrätt – Vad är ett avtal, vad krävs för att upprätthålla ett avtal och när är det ingånget? – presentation

Onlineseminarium 2020-04-29 Teknisk uppdatering av Bolennarth Svensson – presentation.

Onlineseminarium 2020-05-12 Allmän avtalsrätt – Händelsekedjan från offert till ingånget avtal – presentation

Onlineseminarium 2020-09-17 Förberedande utbildning i kemikalie- och avfallslagstiftning inför kommande rapportering till SCIP-databasen – presentation