Seminarier

Onlineseminarium 2020-03-26 Allmän avtalsrätt – Vad är ett avtal, vad krävs för att upprätthålla ett avtal och när är det ingånget? – presentation

Onlineseminarium 2020-04-29 Teknisk uppdatering av Bolennarth Svensson – presentation.

Onlineseminarium 2020-05-12 Allmän avtalsrätt – Händelsekedjan från offert till ingånget avtal – presentation

Onlineseminarium 2020-09-10 Avtal och leverans – Leveransvillkor – olika typer och vad de innebär – presentation

Onlineseminarium 2020-09-17 (tillfälle 1) Förberedande utbildning i kemikalie- och avfallslagstiftning inför kommande rapportering till SCIP-databasen – presentation

Onlineseminarium 2020-10-15 om SCIP-databasen (tillfälle 2) – Presentation

Onlineseminarium 2020-11-05 – Avtal och leverans – Reklamation, hävning och påföljder vid säljarens kontraktsbrott – presentation

Onlineseminarium 2020-11-12 om SCIP-databasen (tillfälle 3) – Presentation

Onlineseminarium 2020-12-03 om SCIP-databasen (tillfälle 4) – Presentation