Leveransbestämmelser

Nya leveransbestämmelser i Lastbilsbranschen – LFG10

Det tidigare avtalet LFG03 ersätts från den 1 januari 2010 med det nya leveransavtalet LFG10. Avtalet är framtaget av branschens aktörer LFG, Lastfordonsgruppen – som företrädare för påbyggarna, och MRF, Motorbranschens Riksförbund – som företrädare för återförsäljarna. Leveransbestämmelserna är framtagna i syfte att underlätta affärer i branschen genom att tillhandahålla balanserade villkor samt att öka konkurrensen genom ökat fokus på innehåll och pris.

För ytterligare information, kontakta LFG på mailadressen lfg@tebab.com.

LFG10

LFG10E Engelsk utgåva