Påbyggnad 2015

LFG har sedan 2011 genomfört sin unika och uppskattade mässa Påbyggnad vart annat år. Mässan brukar samla ett 30-tal utställare som under en arbetsvecka besöker fem olika orter runt om i landet och visar upp de senaste nyheterna inom påbyggarbranschen. Mässan Påbyggnad är ett rakt igenom professionellt arrangemang för yrkesfolk med intresse av ändamålsenliga fordon med effektiva och innovativa påbyggnationer. På den här sidan kan du ta del av tidigare mässbroschyr, program, utställare och pressreleaser.