LFG värdegrund

Gruppen samlar svenska företag inom produktion av påbyggnader och
efterfordon till lastbil. Vi är 51 medlemsföretag som tillsammans omsätter
11 Miljarder SEK och har ca 3 720 direkt anställda. Vi är en viktig del av svensk
fordonsindustri och samverkar med lastbilstillverkare vad gäller kompetens och
produktutveckling. Stora och små företag i samverkan har gjort svensk
fordonsindustri, i många avseenden, världsledande.
LFG är en samverkansgrupp för intern kompetensutveckling, omvärldsbevakning
och kommunikation i syfte att stärka den inhemska industrin för påbyggnader
och efterfordon till lastbil.

Samverkan

Lastfordonsgruppen och våra medlemmar är beroende av den omvärld vi lever i,
i lika hög grad som samhället är beroende av en levande industri.
Det gör att alla beslut som vi, våra medlemmar och politiker fattar, måste grundas
i ansvar för ekonomiska effekter, miljöpåverkan och social inverkan. Vi delar alla
ansvaret för Sveriges framtid.

Läs mer här.