Organisation

LFG drivs som organisation av medlemsmöten och styrelse. Det operativa arbetet sker dels i arbetsgrupper, dels av kansliet på Teknikföretagens Branschgrupper.