Arbetsgrupper

LFG har ett antal arbetsgrupper med representanter från medlemsföretagen dit man kan vända sig i branschspecifika frågor.

Arbetsgrupper