Valberedning

LFGs valberedning nominerar kandidater till LFGs styrelse.

Valberedningen består av följande personer:

Anders Hellgren, Hellgrens Lastvagnsservice
Per Sundin, Sunfab
Mikael Tornbjörk, Sörling-Ilsbo