Elmia Lastbil

Välkommen till Elmia Lastbil 2021!
Det är nu klart med nya mässdatum för Elmia Lastbil. Redan den 2 – 5 juni 2021 möts nationella och internationella aktörer inom åkeri- och transportbranschen på Elmia i Jönköping.

Elmia Lastbil har under flera år arrangerats i augusti månad. I och med Covid-19 (Corona) pandemin och därmed framflyttningen av Elmia Lastbil 2020 är behovet att utbyta erfarenheter och visa upp nyheter inom branschen stort.

– De nya datumen för Elmia Lastbil är framtagna i nära diskussion med mässans samarbetspartners, branschens ledande leverantörer, påbyggnadsindustrin och yrkesskolorna. Vi sätter nu extra fokus på skolungdomarna, tredjeårselever som närmar sig studenten. Det finns stora möjligheter till arbete i en för samhället mycket viktig bransch med goda framtidsutsikter, säger Annika Brandin, projektledare för Elmia Lastbil.

Läs pressmeddelandet.