Sök medlemskap

Till medlemmar i Lastfordonsgruppen kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller Lastfordonsgruppen kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

För medlemskap ber vi dig fylla i ansökningsblanketten som skickas till LFG:s kansli.

Avgiftsstruktur: