Organisation

Styrelsens sammansättning 2023

  • Carina Jakobsson, Translink, Ordförande
  • Anders Felling, Sörling
  • Per Mikkelsen, VBG Group Truck Equipment, ledamot
  • Hans Ohlsson, SLP, ledamot
  • Johan Sundin, Sunfab, ledamot
  • Glenn Torkelsson, Lagab, ledamot
  • Urban Åhrlin, Rolba, ledamot

Valberedning

  • Jörgen Carlsson, Bröderna Johanssons Karosserifabrik, Ordförande
  • Per Olsson, Exte Fabriks
  • Jimmy Pettersson, Hultsteins Kyl

Arbetsgrupper

En stor del av vår verksamhet sker i arbetsgrupper. Se arbetsgruppernas nuvarande sammansättning här.