Sveriges främsta producenter av yrkesfordon.

I Sverige har vi en lång och stark historia av att bygga kundanpassade transportlösningar för landets åkeriföretag.

LFG:s medlemsföretag är specialiserade på fordon och komponenter utvecklade för våra nordiska förhållanden och dina behov. Var än ditt företag är beläget finns ett LFG-företag i närheten. Vi levererar inte bara nya fordon och efterfordon av hög kvalitet. Inom LFG finns även all kunskap du behöver kring el, hydraulik, kyla, lastsäkring och belysning. Har du drabbats av försenad eller inställd leverans kan vi hjälpa dig med kostnadseffektiva lösningar för dina befintliga fordon.Vi är ett utmärkt alternativ när du ska uppdatera, bygga om eller få ökad livslängd på ditt ekipage.

LFG består av drygt 50 medlemsföretag, lokaliserade från Övertorneå i norr till Ystad i söder. Lastfordonsgruppen grundades för drygt 50 år sedan. 1962 bildade 24 företag en organisation för påbyggare och släpvagnstillverkare vilken senare blev LFG. Sedan dess har branschen genomgått många förändringar och idag består LFG av fler än 50 medlemmar. LFG är idag bl.a. med och påverkar när nya regler och bestämmelser tar form inom EU.

En av Sveriges viktigaste branscher

De flesta känner till vilka företag det är som bygger chassier för lastbilar och tunga fordon. I den här broschyren berättar vi däremot om dedikerade påbyggare, om den svenska påbyggarbranschen och varför den är så viktig för Sverige.

Vem bygger fordonen?

Våra medlemmar är påbyggare. Alltså företag som är specialiserade på att bygga olika typer av yrkesfordon. Med utgångspunkt från ett chassi skapar påbyggaren den påbyggnation som gör att fordonet kan få praktisk nytta. I samarbete med komponenttillverkare och specialister på t. ex. lastsäkring, el, hydraulik, kyla och belysning byggs chassit på till en komplett yrkesbil.

I vissa fall är det påbyggaren själv som även bygger chassit. Detta beror på vilken typ av fordon som ska tillverkas. Eftersom det finns många olika typer av yrkesfordon för lika många ändamål, har de svenska påbyggarna specialiserat sig inom olika nischer. Vissa företag har till exempel specialiserat sig på tunga påbyggnationer, medan andra företag är specialiserade på lätta. Bland tunga påbyggare finner vi företag som är duktiga på att bygga släpvagnar för timmer och flis eller styckegods, medan de lätta påbyggarna har en unik kunskap och erfarenhet av att bygga lättare fordon som distributionsbilar, ambulanser, akut- och polisbilar.

Från chassi till fordon

Ett arbetsfordon är en stor investering – oavsett om det rör sig om en tung lastbil och släpvagn eller fullt utrustad akutbil. Processen från chassi till färdigt fordon omfattar ett stort antal tillverkningssteg och involverar många gånger flera olika påbyggare innan fordonet är klart för leverans. Med hänsyn till bland annat hälsa, säkerhet och miljö är kraven på utformning av olika typer av yrkesfordon tydligt reglerade genom såväl EU-gemensamma som nationella förordningar och föreskrifter. Våra medlemmar är väl insatta i gällande regelverk.

De främsta inom påbyggnationer

Det handlar inte bara om att leverera en produkt, utan om ett individuellt kundanpassat koncept. Merparten av de fordon som byggs av våra medlemsföretag byggs på beställning. I fråga om tunga fordon utgörs beställarna vanligtvis av återförsäljare av lastbilar. I normalfallet är det återförsäljaren som har det övergripande ansvaret för att slutkundens individuellt specificerade beställning resulterar i motsvarande bil.

Eftersom många påbyggnationer är specialtillverkade får våra medlemsföretag en unik kunskap om kundernas kärnverksamhet. Erfarenhet i kombination med tydlig dokumentation lägger grunden för säkra leveranser i samarbete med respektive återförsäljare. Genom en god samverkan mellan åkare, fordonstillverkare, forskningsinstitut och återförsäljare, har LFG:s medlemsföretag kommit att tillhöra de främsta inom påbyggnationer.

Påbyggare anslutna till Lastfordonsgruppen tillämpar branschens allmänna leveransbestämmelser, LFG 21. Bestämmelserna är utformade i samarbete med MRF.

Påbyggare nära dig

Våra drygt 50 medlemsföretag är lokaliserade från Övertorneå i norr till Ystad i söder. Tillsammans omsätter påbyggarna inom LFG drygt 11 miljarder kronor per år, samtidigt som de utgör attraktiva arbetsgivare för cirka 3700 personer, många gånger på mindre orter runt om i landet. Vi inser värdet av att hela Sverige lever och bidrar i stor omfattning till det genom våra medlemmars verksamhet och produkter.

Viktig kugge i utvecklingen av näringslivet

Mångfalden av kvalificerade produkter med unika kravspecifikationer leder till en hög utvecklingstakt. Våra små och medelstora medlemsföretag utvecklar nya lösningar i samarbete med partners inom tjänste- och tillverkningssektorn. Branschen samarbetar även i stor utsträckning med institut och myndigheter. Detta gör påbyggarbranschen till en viktig kugge i utvecklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. De fordon som våra medlemmar bygger körs företrädesvis av svenska åkare som säkerställer en mycket viktig del av Sveriges samlade transporter av gods. Produkterna skapar jobb i flera led och bidrar till den ekonomiska utvecklingen i landet. Våra medlemmar är dessutom en självklar del i finansieringen av den svenska välfärden.