Inbjudan till HR-nätverk

LFG:s styrelse har beslutat att starta ett HR-nätverk som kan stödja kansliet och XCom gruppen i arbetet med kompetensförsörjningsprojektet. Syftet med gruppen är att dela erfarenheter som övriga medlemmar kan ha nytta av, samt bidra till analysen över vad branschen och medlemmarna har för utmaningar och behov av för stöd.

Deltagande i HR-nätverket är öppet för alla medarbetare i medlemsföretagen som har erfarenheter från kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering eller ett intresse för dem. Vi ser gärna en grupp med blandade kompetenser för att täcka in så många perspektiv som möjligt.

Förhoppningen är ett uppstartsmöte innan sommaren.

Vidarebefordra detta till de kollegor du tror kan vara intresserade. Anmälan görs via länken nedan.  Anmälningar önskas senast fredag den 9 juni.