Information LFG 21

Den 3 december 2021 kl 08.30-10.00 genomförs ett informationsmöte via Microsoft Teams kring de reviderade leveransbestämmelserna LFG 21.