Kurs angående säkerhet och elbilar

Elbilsgruppen har tittat närmare på regelverk och fordonstillverkarnas standarder samt haft dialog med Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket för att reda ut vad som gäller angående arbetsmiljöansvar, elsäkerhet och riskbedömning.

Ansvaret för arbetsmiljö och säkerheten ligger hos varje företag som arbetar med elbilar. Ni behöver bland annat göra en riskbedömning och utse en elsäkerhetsledare.

För att fördjupa er kunskap i regelverket och tillse att ni följer gällande lagstiftning arrangerar Elbilsgruppen två digitala utbildningar under våren. Utbildningarna är kostnadsfria.

Anmäl dig senast 19 mars!