LFG vårmöte i Sandviken är inställt

LFG:s styrelse har vid ett extrainsatt möte den 17 mars 2020 beslutat att ställa in det planerade vårmötet i Sandviken den 21-22 april med hänsyn till den nuvarande utvecklingen av Covid-19. Information om detta har skickats ut till samtliga kontaktpersoner inom Lastfordonsgruppen. Högbo Brukshotell tar bort alla rumsbokningar som gjorts inför vårmötet.