LFG:s framtidsmöte

LFG anordnar ett entimmes framtidsmöte med återförsäljarföreningen. Syftet är bl.a. att få information om hur man praktiskt avser att gå tillväga då verksamheten återupptas enligt normala rutiner och vad LFG kan göra för att underlätta för sina medlemsföretag. LFG vill ta del av dina tankar, synpunkter, idéer och erfarenheter kring den situation som har uppstått till följd av Coronautbrottet, liksom vad LFG kan göra i den fortsatta utvecklingen.

Välkommen till ett entimmes framtidsmöte tisdagen den 28 april kl. 13:00 – 14:00 på Microsoft Teams. Ingen föranmälan.