Online utbildning i CE-märkning

LFG anordnar tillsammans med Dekra online utbildning i CE-märkning.

Exempel på innehåll:
o CE-märkningens grunder och faktiska innebörd
o Roller och ansvarsfördelning
o Riskbedömning
o Självcertifiering kontra krav på tredjepartscertifiering
o Teknisk dokumentation – omfattning och krav
o Sammansatta maskiner
o Skillnaderna mellan ”substantial modifications” och ”refurbishment” (om detta går att definiera – verkar luddigt)
o Själva CE-märkningen – villkor, utseende och mått
o Vad händer framöver – de viktigaste förändringarna genom kommande maskinförordning