REACH utbildning

I samarbete med Ramberg Advokater anordnar LFG en heldags REACH-utbildning (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) den 31 januari 2019 på Teknikföretagen i Stockholm. Det är ett utmärkt tillfälle att uppdatera kunskaperna med möjlighet att upprätta en checklista för att säkerställa att ditt företag följer gällande lagkrav. Se program.