Samverkansmöte HR-nätverket

Välkomna till HR-nätverkets första möte 2024! Arbetsgruppens roll är att stödja kansliet i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor.

Exempel på frågor för HR-nätverket är:

  • Genomgång av den kompetenskartläggning som gjorts av en extern konsult under hösten.
  • Slutföra kompetenskartläggningen. Vilka kompetenser rekryterar vi och vilka vill och behöver vi rekrytera framöver?
  • Identifiera vilka utbildningar som är viktigast för branschens kompetensförsörjning.
  • Identifiera luckor i utbildningssystemet. Behövs nya utbildningar?
  • Ta fram budskap för att synliggöra branschen. Del av transportlösningen.
  • Ta fram budskap för att synliggöra branschen. För att attrahera kompetens.
  • Samverkan med och kring utbildningar.
  • Dela erfarenheter kring rekrytering och kommunikation.
  • Employer branding. Vad behöver vi göra för att attrahera fler medarbetare?

Deltagarprofiler:

Vi tror det är bra med en mixad arbetsgrupp. Du kan arbeta med HR-frågor, rekrytering, kommunikation, produktion eller ledarskap. Det viktiga är att deltagarna har ett engagemang för frågorna och för att samverka med branschkollegorna. Är det här du eller en kollega? Kontakta oss så berättar vi mer! Anmälan till möte sker via kansliet@lastfordonsgruppen.se

Beräknad tidsåtgång:

Gruppen kommer vara delaktig i att utforma arbetssätt och projektplan för kompetensförsörjningsprojektet. Vi planerar för 4-6 möten under 2024. Om vi under året finner det lämpligt kan arbetet delas upp i delprojekt och mindre arbetsgrupper utöver dessa möten.

Anmäl intresse senast 26 januari, till kansliet@lastfordonsgruppen.se