Seminarium Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Den 24 september 2019 kl 09.00-10.00 hålls ett Skype-seminarium med Julia Brandt och Kenneth Natanelsson från Trafikverket, som berättar om myndighetens slutsatser efter arbetet med att identifiera lämpliga vägar för längre lastbilar, analysera konsekvenser och utforma förslag till författningsändringar. Läs mer här.

Länk för deltagande kommer att skickas ut en vecka före seminariet!