Fordonsregler i förändring

Den 15 mars 2019 kl 09.00 bjuder LFG in till ett intressant Skype-seminarium kring bl a R58 reglementet om Underkörningsskydd. Bolennarth Svensson gör en genomgång av kommande regelverksförändringar med fokus på:

* Införandetider, skillnader mellan ”nya typer” och ”nya fordon”
* Underkörningsskydd
* Onboard Weighing
* CO2 för trailer