Mittia: Skogstransport 2023

Mittia: Skogstransport är mässan och mötesplatsen inom alla delar av skogstransportnäringen. Här bjuder tillverkarna in skogsåkerier som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och maskinentreprenörer som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk samt transportköparna från skogsindustrin.

LFG har för avsikt att tillsammans med Sveriges Åkerier, TYA och Skogforsk deltaga med en kompetensförsörjningsaktivitet på årets Mittia Skogstransportmässa.

Tillsammans vill vi visa upp oss och de framtida arbetsmöjligheterna som våra branscher erbjuder. Därför efterlyser vi deltagande medlemsföretag som vill vara med och ta emot skolelever, lärare och yrkesvägledare.

LFG kommer inom kort höra av sig till samtliga anmälda medlemsföretag angående deltagande i kompetensförsörjningsaktiviteten. Vid intresse, kontakta lfg@tebab.com.

Läs mer på Mittias hemsida här!