Uppstartsmöte HR-nätverk

Missa inte möjligheten att bli en del av LFG:s nystartade HR-nätverk! Vår bransch gemensamma kompetensbrist är en av Lastfordonsgruppens viktigaste fokusfrågor de kommande åren. Genom erfarenhetsutbyte och kontaktnät hoppas vi främja branschens kompetensbehov. Nätverket kommer även vara en viktig del i föreningens pågående kompetensförsörjningsprojekt. 

En nulägesanalys kring branschens kompetensbehov och problembeskrivning kommer avslutas under hösten. Därefter utvärderas möjliga åtgärder vilka kan involvera ungdomskommunikation, SYV- och utbildningskontakter samt inspiration och utbildningar till medlemsföretagen.

För att stötta kansliet i analysprocessen och vägen har styrelsen beslutat att starta ett HR-nätverk. Vill du vara en del av nätverket eller har du en kollega som kan bidra till vårt fortsatta arbete kring kompetensfrågan? Kontakta kansliet@lastfordonsgruppen.se eller david.cramer@tebab.com senast den 18 augusti för att anmäla dig till nätverket och uppstartsmötet. Länken till mötet skickas ut till föranmälda adresser.

Deltagande i HR-nätverket är öppet för alla medarbetare i medlemsföretagen som har erfarenheter från kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering eller ett intresse för dem. Vi ser gärna en grupp med blandade kompetenser för att täcka in så många perspektiv som möjligt. HR-nätverket kan med andra ord även beskrivas som en rekryterings- och kommunikationsgrupp.

Frågeställningar att fundera kring inför och att diskutera på uppstartsmötet:

  • Hur ser kompetensbristen ut på ditt företag?
  • Vilka kompetenser har ni störst behov av?
  • Vilka kompetenser är svårast att rekrytera?
  • Hur ser arbetsprocesserna ut på företaget?
  • Hur ser industriklustret ut i ert närområde?
  • Hur arbetar ni med ungdomskommunikation idag?
  • Vilka utmaningar möter ni i ungdomskommunikationen?
  • Vad anser du att ni behöver hjälp med?

Deltagarna får gärna föreslå fler teman och frågor för arbetet framåt!