Utbildning SCIP-databasen

I samarbete mellan LFG och branschorganisationerna SACE, MHG och SBBA samt Ramberg advokater, erbjuds en utbildning i EU:s kemikalie- och avfallslagstiftning med fokus på kommande rapportering till den s.k. SCIP-databasen. Det här är en viktig fråga som berör alla tillverkande företag.

Det första utbildningstillfället äger rum torsdagen den 17 september kl. 09:00 – 10:30 på Microsoft Teams. Länk kommer att skickas ut några dagar före utbildningstillfället.