Utbildningstillfälle – Regelefterlevnad i en komplex omvärld

Utblick mot EU:s nya regulatoriska tillvägagångssätt för cirkulära produktkretslopp

Vid detta utbildningstillfälle lyfter vi blicken och tittar på EU:s nya tillvägagångssätt att skapa cirkulära produktkretslopp genom produktkrav. Våra kursledare kommer att berätta om ett urval av nya regler och planerade lagförslag som demonstrerar övergången till hållbar kemikalie- och materialdesign, samt hur dessa krav kan påverka företagens arbete med grön omställning. Exempel på regler som berörs under seminariet är batteriförordningen, ESPR, PFAS, förpackningsförordningen, avskogningsförordningen, GPSR, REACH/CLP, SCIP, m.fl.

Du är välkommen att lämna in förslag på ämnen eller frågor som du vill veta mer om, att ta upp i REP-gruppens utbildningar.

Skicka förslag och frågor till: rep-fragor@teknikforetagen.se

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Teknikföretagen, Teknikföretagens Branschgrupper, Mobility Sweden och Ramberg advokater