Leveransbestämmelser

Nya leveransbestämmelser i Lastbilsbranschen – LFG10

Det tidigare avtalet LFG03 ersätts från den 1 januari 2010 med det nya leveransavtalet LFG10. Avtalet är framtaget av branschens aktörer LFG, Lastfordonsgruppen – som företrädare för påbyggarna, och MRF, Motorbranschens Riksförbund – som företrädare för återförsäljarna. Leveransbestämmelserna är framtagna i syfte att underlätta affärer i branschen genom att tillhandahålla balanserade villkor samt att öka konkurrensen genom ökat fokus på innehåll och pris.

För ytterligare information, kontakta LFG på mailadressen lfg@tebab.com.

LFG10

LFG10E Engelsk utgåva

Reklamationsblankett

Här kan du ladda ner LFGs Reklamationsblankett.

 

Formulär mottagningsbevis

Här kan du ladda ner Formulär mottagningskontroll chassie LFG.

Formulär ordermottagande

Här kan du ladda ner Formulär orderbekräftelse LFG.

Riktlinjer LFG10

Här kan du ladda ner Riktlinjer för tillämpning av LFG10.

High Capacity Transports

Målsättningen med HCT (High Capacity Transports) är:
▶ 10-30 % minskade koldioxidutsläpp
▶ 50-100 % ökad transporteffektivitet
▶ Bibehållen eller ökad trafikssäkerhet
▶ Bibehållen trafikrytm

De positiva effekterna av att köra med tyngre lastbilstransporter är tydliga. Forskningsprojektet “En Trave Till” som genomfördes mellan 2007 och 2012 visar exempelvis att ett timmerbilsekipage på 90 ton lastar 50 procent mer timmer, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 20 procent jämfört med ett konventionellt timmerekipage på 60 ton.

Läs mer om ETT-projektet.

Utöver ETT-projektet som inleddes 2007 har det genomförts ytterligare ett antal projekt där man testat HCT i olika sammanhang. Här är några exempel:

DUO2

Skogsforsks sida om energieffektiva transporter.

KNEG, Nätverk för Klimatneutrala godstransporter på väg.

Transportstyrelsens rapport om längre och tyngre fordon från 2014.

Real Freight Efficiency Monitoring - RFEM

Global CO2 challenge

* Commercial transport represent a significant share
– We also note other emissions with severe environmental impact
* Industry, authorities and politics have to join forces reduce emissions
* There is a delicate balance between
– CO2 reduction
– Economy
– Industry structure
* VECTO is one tool effective in special areas
* Further tools are needed
* An alternative means is proposed

Please read more.