Leveransbestämmelser

Nya leveransbestämmelser i Lastbilsbranschen – LFG 21

I samarbete med Motorbranschens Riksförbund, MRF, presenterar nu Lastfordonsgruppen en uppdaterad version av branschens allmänna leveransbestämmelser LFG 21.Till leveransbestämmelserna följer en uppdaterad vägledning med tillhörande bilagor. LFG kommer under hösten 2021 att erbjuda informationsträffar online för att i detalj gå igenom gjorda ändringar i LFG 21.

För ytterligare information, kontakta LFG på mailadressen lfg@tebab.com.

Allmänna leveransbestämmelser LFG 21

General Terms and Conditions LFG 21

Vägledning till LFG 21

Här kan du ladda ner Vägledning vid tillämpning av LFG 21.

Guide to LFG 21

Formulär orderläggning och orderbekräftelse

Här kan du ladda ner Bil. 1 LFG:s Formulär uppgifter vid orderläggning av påbyggnation.

Här kan du ladda ner Bil. 2 LFG:s Formulär orderbekräftelse.

Formulär mottagningskontroll

Här kan du ladda ner Bil. 3 LFG:s Formulär mottagningskontroll chassi.

Reklamationssedel

Här kan du ladda ner Bil. 4 LFG:s Reklamationssedel.

High Capacity Transports

Målsättningen med HCT (High Capacity Transports) är:
▶ 10-30 % minskade koldioxidutsläpp
▶ 50-100 % ökad transporteffektivitet
▶ Bibehållen eller ökad trafikssäkerhet
▶ Bibehållen trafikrytm

De positiva effekterna av att köra med tyngre lastbilstransporter är tydliga. Forskningsprojektet “En Trave Till” som genomfördes mellan 2007 och 2012 visar exempelvis att ett timmerbilsekipage på 90 ton lastar 50 procent mer timmer, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 20 procent jämfört med ett konventionellt timmerekipage på 60 ton.

Läs mer om ETT-projektet.

Utöver ETT-projektet som inleddes 2007 har det genomförts ytterligare ett antal projekt där man testat HCT i olika sammanhang. Här är några exempel:

DUO2

Skogsforsks sida om energieffektiva transporter.

KNEG, Nätverk för Klimatneutrala godstransporter på väg.

Transportstyrelsens rapport om längre och tyngre fordon från 2014.

Real Freight Efficiency Monitoring - RFEM

Global CO2 challenge

* Commercial transport represent a significant share
– We also note other emissions with severe environmental impact
* Industry, authorities and politics have to join forces reduce emissions
* There is a delicate balance between
– CO2 reduction
– Economy
– Industry structure
* VECTO is one tool effective in special areas
* Further tools are needed
* An alternative means is proposed

Please read more.