Om LFG

Lastfordonsgruppen – branschorganisationen för dig som påbyggare av lastbilar

LFG är en branschorganisation för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, kompetensutveckling och påverkansarbete i syfte att stärka aktörer verksamma inom tillverkning och utveckling av tunga transportlösningar. Vi verkar för att tillvarata intressen för i Sverige verksamma företag inom konstruktion, tillverkning och/eller montering av karosser, släpfordon och komponenter till lastfordon.

Carina Jakobsson, ordförande LFG:

”Vi verkar för långsiktigt hållbara företag verksamma inom tillverkning och utveckling av tunga transportlösningar.”

Våra budskap

”Nordiska förhållanden kräver nordiskt anpassade transportlösningar”

Därför måste harmonisering ske med tillförsikt och förståelse för nationella förhållanden som kan motivera undantag för att skapa säkra och hållbara lösningar inom sektorn.

”Transportsektorn är en framtidsbransch”

Behovet av effektiva och hållbara transportlösningar kommer vara fortsatt stort inom en överskådlig framtid. Därtill är branschen innovativ och benägen att snabbt ställa om och utvecklas för att vara en del av den gröna omställningen. En karriär inom transportsektorn är därför ett tryggt och utvecklande val.

”Samverkan är en förutsättning för transportsektorns gemensamma utveckling”

Lastfordonsgruppens medlemmars produkter och tjänster är centrala i den slutliga transportlösningen. Därför ska branschen vara en given part i dialogen kring frågor som rör exempelvis drivmedel och utveckling av framtidens transportmedel.

Sektorn har ett gemensamt kompetensbehov vilket vi endast kan lösa genom gemensam samverkan och strategier

En del av CLCCR

LFG är medlem i den europeiska sektorskommittén för påbyggare Committee of the Body and Trailer Building Industry (CLCCR). Härigenom ges föreningen och dess medlemmar möjlighet att bevaka och påverka lagstiftningen på EU-nivå, vilket har ökat i betydelse sedan EU-inträdet 1994.