Uppförandekod

För oss är det viktigt att vår verksamhet och våra medlemmars verksamheter bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar. Vi har en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och samtliga branschorganisationer anslutna till dem.