H-I Hydraulik AB ny medlem i Lastfordonsgruppen

Lastfordonsgruppen hälsar H-I Hydraulik AB välkommen som ny medlem i föreningen! Mer information om H-I Hydraulik AB finns på företagets hemsida.