LFG hälsar ny medlem välkommen!

LFG hälsar nya medlemmen Interconsult Sverige AB varmt välkommen. Vid styrelsemöte den 12 oktober 2023 antogs Interconsult Sverige AB. Vi ser fram emot det kommande samarbetet!