Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029

Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och ”mer gods på järnväg”. I marginalen nämns att ”även resurserna till vägunderhåll ökar”. ”Godsets framkomlighet”, och ”näringslivets transporter” lyfts fram som viktiga prioriteringar.

Här är pressmeddelandet från regeringen.

Här är ett filmklipp från när infrastrukturminister Anna Johansson och Isabella Löfven presenterade propositionen.

Propositionen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på regeringens hemsida så snart den formellt överlämnats till regeringen.