Förslaget om kilometerskatt har många motståndare

Inom LFG har utredningen om kilometerskatt diskuterats tidigare, och vi har valt att inte lägga så mycket krut på denna fråga, eftersom det finns så många andra starka aktörer som har ett stort engagemang i frågan. Här är ett exempel, där företagare i Norrland illustrerar hur skatten skulle drabba dem i en artikel på Svenskt Näringslivs webbsida.