RFEM (Real Freight Efficiency Monitoring)

Med ny applikation av etablerad teknik kan vi samla data över frakteffektivitet till alla intressenter. Förare, åkerier myndigheter och politiker kan därmed få riktiga och relevanta värden för att styra mot mindre miljöpåverkan. Mätdata samlas under drift och kondenseras och loggas anpassat till olika mottagare. Mätare i hytt för förare och anpassad data-log till åkeri och myndighet. Anpassad transport-skatt kan t.ex. förinbetalas enligt schablon och i efterhand justeras utifrån datalog.

Potentialen i RFEM och att alla gör rätt val och anpassar sitt beteende för att minska utsläppen är enorm. Läs mer i RFEM presentationen.