Nytt format för registreringsnummer

I slutet av 2018 beräknar Transportstyrelsen att ett nytt format på registreringsskylten, där sista siffran kan vara en bokstav, måste börja tillämpas. Tillämpningen innebär att vissa anpassningar och tester i kommunikationen behöver göras i kommunikationen mot vägtrafikregistret.

Se webbplats för samlad information.