LFG hälsar ny medlem välkommen!

LFG hälsar nya medlemmen varmt välkommen! Vid styrelsemöte den 31 mars 2022 antogs Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk). Vi ser fram emot det kommande samarbetet!