Norge inför allmän dispens avseende underkörningshinder – ECE reg 58.02

Sista tidsfrist för godkännande av fordon med underkörningshinder registrerade enligt ECE reg 58.02 var 1 september 2022 (inklusive övergångsbestämmelsen i bilföreskrifterna §9, 10 mom.). Från och med nu måste fordon registreras enligt 58.03 för att bli godkända.

Branschen har pekat på leveranshinder på grund av krig/pandemi och att detta gör det svårt att använda chassi/delar som uppfyller 58.03 under en tid framöver. Det finns därför ett reellt och befogat behov av att fortfarande kunna godkänna underkörningshinder enligt 58.02.

Allmänt undantag
Enligt 22 § motorfordonsföreskrifterna meddelar Vägverket härmed generell dispens. Det innebär att fordon med registrerat beställningsdatum före 1 september 2022 kan använda ECE reg 58.02 som underlag för godkännande av underkörningshinder. Dispensen gäller till och med den 31 december 2022.