Lyckat höstmöte i Wiehl, Tyskland

Under dagarna 25 och 26 oktober arrangerades ett välorganiserat höstmöte med LFG hos BPW Bergische Achssen KG i Wiehl, Tyskland.

Äntligen fick LFG:s medlemmar möjlighet att träffas och delta fysiskt i ett höstmöte! Ett 25-tal deltagare samlades hos BPW i Ohlerhammer, Wiehl, Tyskland. Det bjöds på flera intressanta och aktuella föredrag samt en givande workshop. Det gjordes även ett studiebesök och provkördes ellastbil. Sist men inte minst hade gruppen trevlig samvaro och trevligt umgänge med utbyte av många goda idéer. Ett stort tack till värdarna FOMA och BPW för detta välarrangerade höstmöte i Wiehl!