Intresserad av CE-märkning? Se hit!

Just nu sonderar vi intresset för att arrangera en online utbildning i CE-märkning hösten 2023. Vill du vara med? Svara gärna på vår enkät och berätta hur vi bäst skapar en utbildning för dig! 

En 1,5 timmes online utbildning med viktig information om CE-märkning har hållits vid ett tillfälle under våren. Utbildningen hölls av Joakim Elivus hos Dekra och samlade ett  30-tal deltagare. Fyll gärna i vilken månad under hösten 2023 somdu tror passar dig bäst?

Utbildningen innehåller:

  • CE-märkningens grunder och faktiska innebörd
  • Roller och ansvarsfördelning
  • Riskbedömning
  • Självcertifiering kontra krav på tredjepartscertifiering
  • Teknisk dokumentation – omfattning och krav
  • Sammansatta maskiner
  • Skillnaderna mellan ”substantial modifications” och ”refurbishment”
  • Själva CE-märkningen – villkor, utseende och mått
  • Vad händer framöver – de viktigaste förändringarna genom kommande maskinförordning

Fyll i enkäten och visa ditt intresse här!