RFEM

Real Freight Efficiency Monitoring – RFEM

Med ny applikation av etablerad teknik kan vi samla data över frakteffektivitet till alla intressenter. Förare, åkerier myndigheter och politiker kan därmed få riktiga och relevanta värden för att styra mot mindre miljöpåverkan. Mätdata samlas under drift och kondenseras och loggas anpassat till olika mottagare. Mätare i hytt för förare och anpassad data-log till åkeri och myndighet. Anpassad transport-skatt kan t.ex. förinbetalas enligt schablon och i efterhand justeras utifrån datalog.

Potentialen i RFEM (Real Freight Efficiency Monitoring) och att alla gör rätt val och anpassar sitt beteende för att minska utsläppen är enorm.

Läs mer i RFEM presentationen.

Global CO2 challenge

 • Commercial transport represent a significant share
  – We also note other emissions with severe environmental impact
 • Industry, authorities and politics have to join forces reduce emissions
 • There is a delicate balance between
  – CO2 reduction
  – Economy
  – Industry structure
 • VECTO is one tool effective in special areas
 • Further tools are needed
 • An alternative means is proposed