Rapport från Trafikverket

Trafikverket har lämnat ett förslag till en strategi för ett långsiktigt upplåtande av ett vägnät för tyngre fordon.

Läs rapporten här.