Regeringen pausar påföljder för gamla färdskrivare

Regeringskansliet meddelade den 17 augusti att ägare och förare av fordon i Sverige inte kommer att bli föremål för sanktionsavgifter eller böter, trots avsaknaden av den senaste versionen av färdskrivare i nya fordon. Beslut grundar sig på nuvarande brist på den nya färdskrivartypen som följer EU:s regler och som ännu inte är tillräckligt tillgänglig på marknaden.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson påpekar att det för närvarande är en omöjlighet för branschen att efterleva kraven, i och med att den nödvändiga nyutvecklade färdskrivaren ännu inte finns tillgänglig för inköp i tillräckligt stor utsträckning. Regeringen anser att det är ohållbart att hindra nykonstruerade fordon från att vara i drift, i avvaktan på tillgängligheten av de nya färdskrivarna.

Från och med den 21 augusti 2023 måste enligt EU-regler den nya versionen av färdskrivaren, även känd som smart färdskrivare version 2, vara installerad i alla nya fordon som registreras för första gången. Denna nya variant erbjuder en automatiserad funktion för att registrera gränspassager, vilket skiljer sig från den tidigare versionen.

Den aktuella situationen präglas dock av en brist på tillgängliga nya färdskrivare, vilket potentiellt kan leda till en avstannad användning av nya fordon. Detta kan påverka både färdigbyggda lastbilar och bussar som inte kan användas utan den specifika färdskrivare som för närvarande inte är möjlig att införskaffa.

Som ett svar på dessa utmaningar har regeringen beslutat att genomföra en förordningsändring som sträcker sig från den 21 augusti 2023 till den 31 januari 2024. Under denna period kommer inga sanktionsavgifter eller böter att utfärdas i Sverige för att ett fordon saknar den färdskrivare som krävs enligt EU-reglerna.